ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητής Δημήτριος Γόνης

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 157 86

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΜΣ ΦΥΛΟ &΄ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +30 210 727 5706

Φαξ: +30 210 727 5710

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fylo@theol.uoa.gr

Το Π.Μ.Σ. Φύλο και Θρησκεία εισήλθε στη β΄ φάση της λειτουργίας του. Η επιτυχημένη πορεία των πρώτων χρόνων οδήγησε στην απόφαση ολοκλήρωσης του αρχικού σχεδιασμού και ταυτόχρονη εισαγωγή και νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Το Π.Μ.Σ. Φύλο και Θρησκεία έχει ως στόχο την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις γυναικείες σπουδές, την προώθηση δηλαδή της αρχής της ισότητας και στο γνωστικό πεδίο των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Π.Μ.Σ. παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Ειδικότερα μέσω του ΠΜΣ και τη συνεργασία ομάδας καθηγητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Θεολογίας επιδιώκει:

α) τη συστηματική ανάπτυξη και διάχυση της μελέτης του έμφυλου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων και της τεκμηρίωσης της κοινωνικής ανισότητας σε θέματα φύλου, με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο της θρησκείας.

β) την ανάπτυξη μιας νέας επιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας και της θεολογίας, που θα κάνει αισθητή την παρουσία των γυναικών στο κοινωνικοοικονομικό και επιστημονικό γίγνεσθαι.

γ) τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού δυναμικού ικανού να κατανοεί και να προωθεί την αρχή της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (εκπαίδευση, διοίκηση, οικονομία, τεχνολογία κλπ.).

δ) την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού – ακαδημαϊκού δυναμικού στην ανώτατη εκπαίδευση σε θέματα ισότητας και φύλου.

ε) την ανάπτυξη για πρώτη φορά διεθνώς του γνωστικού αντικειμένου των ζητημάτων ισότητας και φύλου στο χώρο της ορθόδοξης θεολογίας.

Πλαίσιο κειμένου: Στις ανακοινώσεις οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων